Uğur Derman

Ödül Gerekçesi: 

Yok olmaya yüz tutmuş geleneksel sanatların yaşatılması, bugüne ve geleceğe aktarılmasında ve yeni yorumlara kavuşmasında bir insan ömrünü aşan ve hala süren büyük gayreti, Mahir İz, Necmettin Okyay ve Süheyl Ünver gibi Türk kültür tarihinin büyük hocalarından aldığı birikimin ve tavrın yorulmak bilmeksizin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki fedakarlığı ve sadece sanatı ve eserleri ile değil bütün bir hayatı ile Türk kültürünün incelik ve görgüsünün yaşayan şahidi ve öğretmeni olması dolayısıyla 2022 SAYGI ÖDÜLÜ kendilerine sunulacaktır.

Uğur Derman
 

1935’de Bandırma’da doğdu, İstanbul Üsküdar’da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi’ndeki edebiyat hocası Mahir İz’in yönlendirmesiyle Osmanlı yazı ve kültürüne merak sardı.

Haydarpaşa Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne girdi. 1955 yılında Üsküdarlı Hezârfen Hattat Necmeddin Okyay’a talebe oldu. 1960 yılında hem Okyay’dan ta’lîk hattından icâzete hak kazandı hem de eczacılık fakültesinden mezun oldu. 15 yıl serbest eczacılığını sürdürdü.

1953’de Osmanlı Türkçesi ve kültürünü öğrenmeğe başladığı Mâhir İz’den sonra, 1955 yılından itibaren Üstad Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda da talebesi oldu. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etti. 1961’den bu yana hat ve diğer kitap sanatları üzerine kitap, makale, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’ü aşkın eser yayınladı. 2008 yılına kadar Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora derslerini sürdürmüş olup, kendisine Mimar Sinan Üniversitesi tarafından 1997’de fahrî profesör unvanı verilmiştir. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne, 2010’da ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazînesi Ödülü’ne layık görülmüştür. Prof. Dr. Çiçek Derman’la evlidir.