Ömer Türker

Ödül Gerekçesi:

İnsanlığın kadim düşünce mirasının bugünle irtibatını kuracak şekilde yeniden yorumlanması ve anlaşılması için gösterdiği çaba, klasik İslam düşüncesine ait temel metinlerin yayımlanması ve yorumlanmasında ortaya koyduğu üretkenlik ve toplumsal karşılığını henüz tam anlamıyla bulamamış olsa da düşünce tarihinin yalnızca büyük filozoflarının üretimleriyle kıyaslanabilecek telif eserleri dolayısıyla 2022 Düşünce Ödülü’ne layık görülmüştür.

Prof. Dr. Ömer Türker

1975 yılında Kırıkkale, Keskin’de doğdu. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2005-2012 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı İSAM’da araştırmacı kadrosunda çalışmaya başladı. 2012’den itibaren Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve halen bu görevini sürdürmektedir. İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı, İslam’da Metafizik Düşünce, Erken Dönem Tefsirlerinde Tevil Sorunu, Varlık Nedir? Ahlâk, Anlamı Tamamlamak, İslam Düşüncesi Kelam Felsefe Tasavvuf, İslam Felsefesine Konusal Giriş başlıklı kitaplarının yanı sıra Fârâbî, İbn Sînâ, Gazzâlî, Fahreddin Râzî ve Seyyid Şerif Cürcânî gibi önde gelen filozof ve düşünürlerden çevirileri bulunan Ömer Türker’in çalışmaları, metafizik ve bilgi teorisi üzerine yoğunlaşmıştır.