A. Ali Ural

ÖDÜL KATEGORİSİ: Yılın Şiir Kitabı

ESER ADI: Kâğıda Sarılı Rüzgâr

YAYIN YILI ve YAYINEVİ ADI: 2022, Şule Yayınları

ÖDÜLE LAYIK BULUNMA NEDENİ: Kâğıda Sarılı Rüzgâr; farklı türlerdeki çalışmalarının yanında dergiciliği ve yayıncılığı ile de edebiyatımıza ciddi katkılarda bulanan A. Ali Ural’ın beşinci şiir kitabı. Klasik zevkin, zinde ve çeşitlendirilmiş ilgilerle bezendiğine tanık oluyoruz bu toplamda. İnsanla yeryüzü arasındaki çoklu ve çarpık ilişkinin köklerine uzatıyor merceğini şair. Yılgın ruhları yürüyüş kararına çağırırken pes edenlere, hayatın taşrasına itilmeye razı olanlara yahut kaçak dövüşenlere de meydan okuyor. 15 Temmuz direnişinden salgın günlerine, ışığı sönmeyen tarihî çerağlardan günümüzün kahramanlarına uzanan geniş bir insanî cephe kuruyor aynı zamanda. Cereyanda kalmış gibi titreyen, çırpınan, arayan insan teklerini de klişeye ve sıradanlığa kapılmadan yorumluyor. Düşünce ile sezginin doğal bir seyirle bütünleştiği bu örneklerde, poetik bilincin irtifâı ve estetik kaygının râkımı asla düşmüyor. Epik temler bile akışkan bir lirizmin içinde dillendiriliyor. Aynı yıl içinde yayımlanan ve Toplu Şiirler alt başlığını taşıyan Kana Karışan da şiirimiz için önemli bir kazanım şüphesiz.